THƯ NGỎ KHÁCH HÀNG

HOẠCH ĐỊNH – SỨ MỆNH

Hoạch định

Trở thành một tập đoàn đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia.

Sứ Mệnh

– Đối với khách hàng: Thấu hiểu và đáp ứng tối đa các nhu cầu nhằm mang đến lựa chọn tối ưu cho cuộc sống khách hàng.
– Đối với cổ đông: Đồng hành cùng cổ đông chia sẻ cơ hội, thách thức và lợi ích.
– Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện nhưng đầy thử thách với nhiều cơ hội cho nhân viên thể hiện bản thân, phát triển sự nghiệp và nâng cao giá trị bản thân cũng như đời sống tinh thần.
– Đối với xã hội: Chung tay mang đến cuộc sống ưu việt, hạnh phúc cho cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI